Existuje päť zón užívania kuchyne. Zóna ukladania, zásobovania, umývania, prípravy a varenia/pečenia. Tieto zóny majú svoje zásady a mali by sa dodržiavať. Spolu s jedálenským priestorom je tvorená veľká plocha, tak aby vyhovovala špecifickým podmienkam každého zákazníka.
Pracovná doska v prevedení syntetického kameňa Corian, imitujúca prírodný kameň.
Je treba klásť dôraz na to aby mal užívateľ kuchyne uľahčený pohyb a to hlavne premyslenou logistikou.

STOLIČKY

Barové sedenie ponúka nielen praktické, ale aj estetické výhody, ktoré dokážu transformovať akýkoľvek priestor a vytvoriť v ňom jedinečnú atmosféru.

Zistiť viac

Kuchyňa

Jednou z najdôležitejších miestnosti domu/bytu je nepochybne kuchyňa. Vo väčšine prípadov sa k priestoru pripája jedáleň a spolu tvoria jednotný priestor. V prípade tejto časti je funkčnosť a praktickosť nadradená nad estetikou. Je treba klásť dôraz na to aby mal užívateľ kuchyne uľahčený pohyb a to hlavne premyslenou logistikou. Existuje päť zón užívania kuchyne. Zóna ukladania, zásobovania, umývania, prípravy a varenia/pečenia. Tieto zóny majú svoje zásady a pravidla a tie nesmú byť porušené. Spolu s jedálenským priestorom je tvorená veľká plocha, tak aby vyhovovala špecifickým podmienkam každého zákazníka.